MIDDLE EAST GARDEN TRADITIONS

   Home   Search   History of the Project   Contributors   Contact Us   Links   Member

Results: 12137

   60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

  

Displaying  1181 to 1200. 


Bal mantarı     Armillariella mellea (Fr. Ex Vahl) Karsten (Agaricaceae). İstanbul civarında (Belgrat ormanı) yetişir. Yenen bir türdür. Bk. Kanlıca mantarı. (BAY)  
         TurkishBal özlü     Bot. Bal özü bulunduran. (TDK-2)  
         TurkishBal özü     Bot. Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar. • bal özü bezi (TDK-2); Bazı çiçeklerde bulunan tatlı sıvı, rahîk, nektar. (MED); Arıların bal yapmak için çiçeklerden emdikleri tatlı sıvı. (KAM); Birtakım çiçeklerin içinde bulunan ve bal yapmak için arılar tarafından emilen tatlı sıvı, nektar. (HAY); Bot. Arıların bal yapmak için çiçeklerden emdikleri tatlı sıvı. (KAM); Entomofil çiçeklerin içinde bulunan ve bal yapmak için arılar tarafından emilen şekerli sıvı. (TRK); Bazı çiçeklerde bulunan tatlı sıvı, rahîk, nektar. (MED)  
         TurkishBal özü bezi     Bot. Bitkilerin yaprak, yumurtalık ve erkek organlarının dibinde bulunan ve bal özü çıkaran bez. (TDK-2)  
         TurkishBal özülük     Bot. Çiçeklerde bal özünü çıkaran bezlerin bulunduğu organ. (TDK-2)  
         TurkishBal tamah     [eski terim baltamalı]: Balta ile biçimlendirilen kereste. (AGA)  
         TurkishBalaban     (Lat. Botaurus stellaris, Alm. Grosse Rohrdommel, Fr. Butor étoile, İng. Bittern) Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sıru siyah, diğer bölgeleri san, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, Türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür. (BİY)  
         TurkishBalaban mantarı     Hydnum imbricatum Lat. (Hydnaceae). Genç iken yenir. Hydnum repandam Fr. Ex Lat.-Dil mantarı, Geyik mantarı (Saccılar-Bolu), Sığır dili mantarı. Genç iken yenir. Bk. Cincile, Geyik mantarı. Zehirli mantar. (BAY)  
         TurkishBalamıt     Palamut. (BAY)  
         TurkishBalamut     Palamut. (BAY)  
         TurkishBalar     Kiremit altına konulan ince tahta. Bu tâbir bu gün terk edilmiş gibidir. Şimdi Padavra tahtası derler. (ARS); Pedavra gibi ince cam tahtası. (LEH)  
         TurkishBalbaşı     Dağ çayı. (BAY)  
         TurkishBalça     Bahçe (RİZ)  
         TurkishBalçiçeği     Bot. Almaşık yapraklı, kırmızı veya kırmızıya çalan sarı renkli çiçekli ağaççık. (TDK-2); Çıngırak otu. (BAY); Hanımeli. (BAY)  
         TurkishBaldınkara     Bot. Nemli yerlerde yetişen birçok eğrelti otu türünün ortak adı, kara baldır. (TDK)  
         TurkishBaldıran     1. Maydanozgillerden, nemli yerlerde yetişen zehirli bitkilerin ortak adı, ağu otu. (Conium maculatum) 2. Bu bitkiden çıkarılan zehir. (TDK); Ağu otu, zehirli ot. Eş anl. şevkerân, tah-mâ. (KAM);. Nemli yerlerde yetişen zehirli bir bitki, ağıotu (conium). Maydanozgillerden olan bu bitkinin büyük baldıran, küçük baldıran, su baldıranı gibi çeşitleri vardır. Baldıran şerbeti. Su baldıranı = Rezne. Küçük baldıran = Teft. (HAY); Conium maculatum Lat. (Umbelliferae). Bir veya iki yıllık, beyaz çiçekli, parçalı yapraklı, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir. Özellikle meyveleri zehirlidir. Erzurum bölgesinde gövdesi kabuğu soyulduktan sonra, kimi yerine yenmekte ve bu nedenle de özellikle çocuklarda ağır zehirlenmeler görülmektedir. Kurutulmuş dallan, demet yapıldıktan sonra süpürge olarak kullanılır (Pınarhisar-Kırklareli). Bk. Kimi, Eş anl. Ağı otu, Ağu otu. Baldıran otu, Hırhındilik (Erzurum), Körek, Şemsiye otu, Yılan otu. (BAY); Laserpitium glaucum Post (Umbelliferae). 60-150 cm yükseklikte, kalın köklü, çok yıllık, çıplak, yaprakları tüysü ve çiçekleri yeşilimtırak beyaz renkli olan bir bitkidir. Nadir bir türdür. Kahraman Maraş (Ahır dağı) ve Dörtyol civarındaki dağlar (Mığırtepe) da yetişmektedir. Zehirli değildir. Kökü Dörtyol'un dağ köylerinde yenir ve bölgedeki halk hekimleri tarafından yatıştırıcı olarak kullanılır. Laserpitium hispidum Bieb.-Kasnı. Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. Gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra, çiğ olarak yenir (Tirebolu, Şebin Karahisar). Bk. Kasnı. (BAY); Nemli yerlerde yetişen maydonozgillerden zehirli bitki, ağıotu (conium). (MED); Yabanî kereviz. (BAY); (Lat. Conium maculatum, Alm. Echter Schierling, Fr. ciguë, grande ciguë, İng. poison hemlock, herb bennet, Osm. Sevkerân) Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, beyaz çiçekli, kurumuş dallan süpürge olarak kullanılan bir ya da iki yıllık, otsu bitki. Şemsiye otu, yılan otu. (BİY); Dokumacılıkta kullanılan, içi boş bir bitki. (ZAN); (Aguotu / Conium maculatum / Ciques / Hemlock) Nemli yerlerde yetisen, 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalindir. Saplarinin alt kismi erguvani renktedir. Yaprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Ev ilaçlarinda kullanilmaz. Kullanıldığı yerler: Tipta, özellikle disçilik alaninda kullanılır. Agri kesici, spazm giderici ve siyatik, tetanoz ile epilepsi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. (BİT); (ağuotu): Maydanozgillerden nemli yerlerde yetişen 1-2 metre boyunda zehirli bir bitkidir. Gövdesi kalındır. Saplarının alt kısmı erguvani renktedir. Yeprakları büyük, çiçekleri yayvan ve küçüktür. Terkibinde coniine vardır. Büyük baldıran ve küçük baldıran olmak üzere 2 çeşidi vardır. Ev ilaçlarında kullanılmaz. Faydası: Hekimlikte ağrı giderici ve spazm giderici olarak, siyatik, tetanoz, epilepsi, trilemnius nevraljisi ve kore hastalığının tedavisinde kullanılır. (BİT-2)  
         TurkishBaldıran     (Aguotu / Conium maculatum / Ciques / Hemlock) (BİT-3)  
         TurkishBaldıran otu     Baldıran. (BAY)  
         TurkishBaldıran şerbeti     Mec. Acı çekerek, yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. (TDK)  
         TurkishBaldırgan     Heracleum trachyloma Fisch. Et Mey. (Umbelliferae). 1-1. 5 m yükseklikte, çok yıllık, özel kokulu, beyaz çiçekli ve otsu bir bitkidir. Erzurum ve Kars bölgelerinde gövdesi, kabuğu soyulduktan sonra çiğ olarak yenir. Bk. Tavşancıl otu. Eş anl. Soy (Erzurum), Baldırgan (Kars), Balgırdan, Baldırkan. (BAY); Şeytantersi. Bkz. Bitki. (YAK); 1. Hlk. Baldıran. 2. Şeytan otu, şeytan tersi otu (Ferula assa-foetida). (TDK)  
         TurkishTop Page
Drawing by Mahvash Alemi
 © Middle East Garden    
612252